Leave a comment
 Continue Reading...
Posted in sonar samaj

Allotment of school accessories to needy students in sonar a

सोनार समाजातील गरजू विद्यार्थ्यांना संपूर्ण शालेय साहीत्याचे वाटप.* ( तसेच इयत्ता 10वी 12वीतील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार ) *सेवा_नरहरींची* या उपक्रामांतर्गत…

 Leave a comment
 Continue Reading...
Posted in sonar samaj

Sant Narhari Maharaj Abhang

नव्हें तें सगुण नव्हे तें निर्गुण । जाणती हे खूण तत्त्वज्ञानी ॥ १ ॥ आहे तें अंबर निःशब्द निराळ ।…

 Leave a comment
 Continue Reading...
Posted in sonar samaj

Lad Sonar Samaj Sanstha Triambekshwar

*संत शिरोमणी नरहरी महाराज लाड सुवर्णकार संस्था , त्रिम्बकेश्वर* ची मिटिंग आज *मा,. दिलीपशेठ शहाणे* यांचे अध्यक्षतेखाली पार पडली ….

 Leave a comment
 Continue Reading...
Posted in sonar samaj

Aartijan card vatap

jalgoan madey sonarache raje narhari maze karagir sanstha jalgoan che vatine aartijan card vatap karnayat aali Share on: WhatsApp

 Leave a comment
 Continue Reading...
Posted in sonar samaj

Drawing Competition Shri Dnyaneshwar Seva Pratisthan Dombivali

ग्रंथराज श्री ज्ञानेश्वरी सेवा प्रतिष्ठान, डोंबिवली जाहीर करत आहोत…. ज्ञानेश्वरी ग्रंथात दिलेल्या व्यवहारातील साध्या, सोप्या उदाहरणांनी जीवनमूल्यांना जिवंत करणारी… चित्रकला…